24 มิถุนายน 2023 - Design Ideas

ระบบบ้าน Airflow ติดตั้งอะไรบ้าง บ้านจึงเย็นสบายและประหยัดค่าไฟ

หากบ้านสวยแต่อากาศภายในบ้านร้อน การอยู่อาศัยก็ไม่มีความสุข ข้อนี้บริษัทรับสร้างบ้านจะเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดีว่า บ้านสวยแล้วต้องมีอากาศที่เย็นสบายด้วย ระบบ Airflow จึงเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเราจะไปทำความเข้าใจกันว่า ระบบนี้ช่วยให้บ้านเย็นสบาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรดังข้อมูลต่อไปนี้ 

Airflow System ระบบบ้านเย็นสบาย ที่บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำเลือกใช้

บริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับสร้างบ้าน จะใส่ใจในการติดตั้งระบบ Airflow ให้กับบ้าน เพราะจะช่วยระบายความร้อนได้ดี อีกทั้งยังสามารถเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูหรือหน้าต่าง ช่วยป้องกันไม่ให้มลพิษเข้าสู่ตัวบ้าน ด้วยหลักการคำนวณการติดตั้งระบบให้มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ของบ้าน สร้างเป็นพื้นที่แห่งการอยู่อาศัยที่มีความเย็นสบาย โดยการติดตั้งระบบจะมีจุดที่สัมพันธ์กันดังต่อไปนี้

  • โถงใต้หลังคาป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน

การสร้างโถงใต้หลังคา จะช่วยกักเก็บความร้อนจากแสงแดดที่ส่องลงมาสู่หลังคาโดยตรงได้ โดยภายในโถงใต้หลังจะติดตั้งชุดกระเบื้องสำหรับระบายความร้อนภายในโถงหลังคา ซึ่งชุดกระเบื้องนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสันของหลังคา ช่วยผลักดันความร้อนออกไปสู่ภายนอก ช่วยลดอุณหภูมิภายในโถงหลังคาได้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ 2-5 องศาเซลเซียส

  • ชุดระบายอากาศที่ช่วยให้บ้านหายใจได้

ถัดจากโถงใต้หลังคา บริษัทรับสร้างบ้านจะติดตั้งชุดระบายอากาศบริเวณฝ้าเพดานอีก 1 ชั้น เพื่อช่วยการไหลเวียนของอากาศให้มีการถ่ายเทที่ดี เสมือนบ้านหายใจได้ โดยชุดระบายอากาศนี้จะมีลักษณะเป็นช่อง ภายในติดตั้งใบพัดช่วยดูดอากาศ โดยจะดูดอากาศภายในตัวบ้านผ่านขึ้นไปสู่โถงใต้หลังคา และระบายออกนอกตัวบ้าน นอกจากนี้ใบพัดลมยังช่วยหมุนเวียนอากาศที่เย็นเข้าสู่ตัวบ้านด้วย

  • ติดตั้งช่องเติมอากาศที่ผนังบ้าน

นอกจากใบพัดที่ฝ้าเพดานแล้ว ยังมีช่องเติมอากาศที่ติดตั้งบริเวณผนังบ้าน ที่จะเป็นตัวช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวบ้านอย่างสม่ำเสมอ ให้อากาศภายในบ้านหมุนเวียนได้ดี ช่วยระบายความร้อนและลดความชื้นสะสมภายในบ้าน โดยช่องเติมอากาศนี้จะมีระบบกรองอากาศรวมอยู่ด้วย เพื่อป้องกันฝุ่นมลพิษอย่าง PM 2.5 เข้าสู่ตัวบ้าน 

  • ใช้อิฐมวลเบาสำหรับการก่อสร้าง

อิฐมวลเบาเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่บริษัทรับสร้างบ้านเลือกใช้ เนื่องจากเป็นตัวช่วยให้บ้านระบายความร้อนได้ดี เมื่อรวมกับระบบ Airflow System พบว่าสามารถลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ดีขึ้น ซึ่งนอกจากใช้ในงานก่อสร้างแล้ว อิฐมวลเบายังถูกนำไปใช้ร่วมกับฉนวนกันความร้อนในโถงใต้หลังคาด้วย 

การติดตั้งระบบ Airflow System ของบริษัทรับสร้างบ้าน สามารถมองภาพรวมได้ง่าย ๆ คือการดูดอากาศภายในตัวบ้านจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนผ่านชุดระบายอากาศที่ฝ้าเพดาน ขึ้นไปสู่โถงใต้หลังคา และระบายออกสู่ภายนอกทางหลังคา ส่วนผนังข้างบ้านก็ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อช่วยเติมอากาศใหม่ที่ผ่านระบบกรองแล้วเข้ามา ด้วยระบบนี้เองที่ทำให้บ้านเย็นสบาย มีอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

More from journals