ABOUT US

Awii House by WITTAWII CO.,Ltd.

ก่อตั้งโดยวิศวกรผู้เชียวชาญงานวิศวกรรมร่วมกับสถาปนิกผู้รักในการสรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรม ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และทีมงานกว่า 200 คน

Detail expertise team in Architecture Engineering and Construction

จากประสบการณ์งานสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 10 ปี ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรได้สั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งล้วนเกิดจากความตั้งใจในการเข้าถึงทุกรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านความต้องการ การใช้งานพื้นที่ บริบทการอยู่อาศัย ฯลฯ ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดงานออกแบบให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง ทีมงานของเราจึงออกแบบแบบบ้านใหม่หลังต่อหลัง ด้วยการนำเทคโนโลยี BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และเพื่อการควบคุม การบริหารงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามแบบ ตรงตามงบประมาณ 100% พร้อมบริการ One Stop Service ที่ครบ จบในที่เดียว

How We Think And Work

เราสร้างบ้านบนหลักการของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ บริบทการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน เราจึงไม่มีแบบบ้านสำเร็จ ทีมงานของเราใส่ความตั้งใจในการออกแบบใหม่หลังต่อหลัง เพื่อให้เป็น “บ้าน…เฉพาะคุณ” อย่างแท้จริง

Discussion

Deep in discussion ขั้นตอนแรกและถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก คือ การเข้าใจถึงเป้าหมาย และความต้องการของเจ้าของบ้านในเชิงลึก

Design

การออกแบบที่ดี นอกเหนือจากความเข้าใจ คือ ความใส่ใจในทุกรายละเอียด

Develop

การพัฒนาแบบบ้าน ซึ่งทางเจ้าของบ้านมีส่วนร่วมผสมผสาน Idea กับสถาปนิกส่วนตัว แบบเส้นต่อเส้น มุมต่อมุม

our goal

เป้าหมายของเราคือ การสร้างบ้านที่อยู่สบาย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ก่อนการออกแบบบ้านทุกหลัง ทีมสถาปนิกและวิศวกรของ Awii house จะได้รับโจทย์ของตนเอง โดยโจทย์ของสถาปนิกคือ เราจะออกแบบบ้าน ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านและครอบครัวดีขึ้นได้อย่างไร??? ทีมงานจึงลงพื้นที่ขอสัมภาษณ์การใช้ชีวิตเดิมและแผนสำหรับอนาคต เพื่อเก็บรายละเอียด ดึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ออกมา เพื่อทำความเข้าใจกับ “ธรรมชาติการใช้ชีวิตในปัจจุบัน” โดยวิเคราะห์ถึง “แนวโน้มการใช้ชีวิตในอนาคต” จนตกผลึกเป็นแบบบ้าน...เฉพาะคุณ ทางด้านโจทย์ของวิศวกร คือ การออกแบบโครงสร้าง วิธี ขั้นตอนการก่อสร้าง ให้สร้างได้คุณภาพตรงตามแบบ ตามงบประมาณ และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015

Architecture Expertise

ทีมงานสถาปนิก มีความเข้าใจ ใส่ใจในรายละเอียด สามารถดึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ออกมา และมีความถนัดที่หลากหลาย ทั้งด้านสไตล์ มุมมองการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ

Engineering Expertise

ทีมงานวิศวกร ที่มีความเชียวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร ตลอดจนถึงนวัตกรรมการอยู่อาศัยแบบ Smart life in Smart home

Construction Expertise

ทีมงานก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างคุณภาพทั้งแนวราบและแนวสูง

Our Success

Customer success

ความสำเร็จของเจ้าของบ้าน คือ การได้ “อยู่ อย่างที่อยาก” ในบ้านที่ออกแบบและสร้างมาอย่างลงตัว พอดี และพอใจ

Designer Success

ความสำเร็จของทีมงาน คือ ความภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานสร้าง บ้าน...เฉพาะคุณ ที่เจ้าของบ้านมีความสุขในทุกช่วงเวลาการใช้ชีวิต

Our team

"Work with heart” to give the best experience in your home building project.