บริการสร้างบ้านจาก Awii House

บริการสร้างบ้านจาก Awii House

Give Shape to Your Dream Space

Awii House เนรมิตแบบบ้านในฝันเฉพาะคุณให้กลายเป็นบ้านที่พร้อมอยู่อาศัยจริงด้วยการร่วมมือกันระหว่างทีมงานสถาปนิก ทีมงานวิศวกร และทีมงานก่อสร้างของเรา เกิดเป็นงานก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์และประณีตทั้งงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบ ตลอดจนงานสถาปัตยกรรม ดูแลและประสานงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานอย่างละเอียดโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมและสถาปนิกผู้รักในการสรรค์สร้างงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านหลังใหม่ของคุณจะเป็นบ้านในฝันที่ตรงตามแบบและงบประมาณ อยู่สบาย มั่นคง แข็งแรง และตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติ

Achieve Impossibilities

 

ทำไมจึงต้องเป็นบริการสร้างบ้านจาก Awii House

  • สร้างบ้าน … อย่างครบวงจร – One Stop Construction Service
  • สร้างบ้าน … โดยทีมก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ – Construction Experts Make That Possible
  • สร้างบ้าน … ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง – BIM Solution
  • สร้างบ้าน … ภายใต้ระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน Standardized Construction System
  • สร้างบ้าน … ที่ตรงต่อเวลาตามสัญญาPunctuality is a Key
  • สร้างบ้าน … อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • สร้างบ้าน … ด้วยนวัตกรรมConstruction with Innovations

 


 

สร้างบ้าน … อย่างครบวงจร – One Stop Construction Service

การสร้างบ้านของเราเป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมงานสถาปนิก ทีมงานวิศวกร และทีมงานก่อสร้างที่จะมอบความสมบูรณ์แบบทั้งในมิติของงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร งานสุขาภิบาล งานสถาปัตยกรรม ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมร่วมกับสถาปนิกผู้รักในการสรรค์สร้างงาน พร้อมบริหารงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามแบบ ตรงตามงบประมาณ เรายังดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่งานออกแบบ ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการเรื่องกู้เงินสร้างบ้านกับธนาคาร ตลอดจบจบงานก่อสร้างอย่างครบวงจร จึงช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สร้างบ้าน … โดยทีมก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ – Construction Experts Make That Possible

เปลี่ยน “บ้านในฝัน” ให้เป็น “พื้นที่แห่งความสุข” ที่จับต้องได้ ทีมงานก่อสร้างที่เป็นเลิศทั้งฝีมือ คุณภาพ และความประณีตที่จะช่วยเนรมิตบ้านหลังใหม่ให้กลายเป็นบ้านในแบบฉบับเฉพาะคุณ ก่อสร้างตามแบบให้สำเร็จลุล่วงผ่านการวางแผนงานก่อสร้างร่วมกันของทีมวิศวกร (วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบ) กับทีมงานก่อสร้าง สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน รวมถึงความถูกต้องในการเลือกใช้วัสดุ ทำให้งานก่อสร้างมีความคล่องตัว ลดปัญหาการ Rework ระหว่างการทำงาน ทำให้งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ถูกต้องตามหลักการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมคุมระยะเวลาและงบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายเพื่อให้ได้บ้านที่อยู่สบาย ได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และยังคงไว้ความสวยงามของทางสถาปัตยกรรม

 

สร้างบ้าน … ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง – BIM Solution

ที่ Awii House เราทำงานด้วยเครื่องมือระดับโลกอย่าง Tekla Structures ซึ่งเป็นเทคโนโลยีออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบขั้นสูงจาก BIM (Building Information Modeling) ที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับการออกแบบและสร้างบ้านในฝันให้กับคุณ  BIM Solution เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยความสามารถในการตอบโจทย์การทำงานจริงได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมช่วยประสานงานอย่างเป็นระบบผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร ทีมก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเห็นภาพงานมากขึ้น

 

 

สร้างบ้าน … ภายใต้ระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน Standardized Construction System

เราใช้กระบวนการก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรผู้ชำนาญการอย่างทีมวิศวกรมืออาชีพ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นทีม ขับเคลื่อนทุกย่างก้าวไปพร้อม ๆ กันเพื่อเก็บทุกรายละเอียดในการก่อสร้างและสร้างสรรค์องค์ประกอบที่สมบูรณ์ ครบถ้วนให้กับคุณ โดยเป็นการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 พร้อมระบบติดตามงานระดับสากลที่จะช่วยลดปัญหา ลดการผิดพลาด ตกหล่นของข้อมูล ลดขั้นตอนในการประสานงาน เพิ่มคุณภาพ มีความแม่นยำ เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานรูปแบบเดิม ทำให้ผลงานก่อสร้างของเราเป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอย่างแท้จริง เราจึงให้การรับประกันโครงสร้างนานถึง 20 ปี

 

สร้างบ้าน … ที่ตรงต่อเวลาตามสัญญาPunctuality is a Key

เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานบริการของเรา เราจึงมุ่งมั่นยกระดับ Awii House ให้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านด้วยการทำงานที่เป็นระบบและให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ด้วยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างและระยะเวลาส่งมอบงานที่สามารถประเมินวางแผนล่วงหน้าได้และมีความชัดเจน คุณจึงสามารถวางแผนเข้าอยู่หรือดำเนินการอื่น ๆ ได้ตามเวลา Awii House เราถือพันธสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงมีการรายงานความคืบหน้าของทุกขั้นตอนการก่อสร้างผ่านอีเมลให้คุณได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเป็นประจำ พร้อมด้วย AWII TRACK แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดย Awii House เพื่อใช้ในการจัดการแผนงานและให้คุณตรวจดูความคืบหน้างานภายในและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างได้ตลอดเวลา

 

สร้างบ้าน … อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า การสร้างบ้านของเราจึงตั้งอยู่บนแนวความคิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และไลฟ์สไตล์เฉพาะครอบครัว นอกจากเราจะนำความต้องการของคุณมาทำให้เป็นรูปเป็นร่างทั้งด้านสไตล์ มุมมองการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้โดดเด่นทั้งสไตล์ของบ้าน พื้นที่ใช้สอย และฟังก์ชันการใช้งานที่มีความครบถ้วนลงตัวโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณเป็นอันดับหนึ่งแล้ว เรายังคำนึงถึงงานก่อสร้างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย บ้านของคุณจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างความสุขและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ในทุกจังหวะชีวิตโดยไม่ทำร้ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สร้างบ้าน … ด้วยนวัตกรรมConstruction with Innovations

บ้านทุกหลังก่อสร้างด้วยนวัตกรรม “ROBOCON” (Robotical Customized Concrete) ที่สุดของเทคโนโลยีการก่อสร้างด้านงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจากฟินแลนด์และเยอรมัน ที่ซึ่งเราได้นำเอาเครื่องมืออันทันสมัยมาผสมผสานกับความรู้อันถ่องแท้ ผนวกกับความเชี่ยวชาญของทีมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถปรับรูปแบบเพื่อรองรับแต่ละความต้องการภายในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ 100% บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ของเราเอง ณ ที่แห่งนี้ เราได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่วนผสมแผ่นคอนกรีตคุณภาพสูงรูปแบบใหม่ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่น และคงทนถาวรถึง 100 ปี เพื่องานโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคงกว่าเดิม พร้อมรับประกันโครงสร้างเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ

Our reviews


DREAMSVILLE HOUSE

Our reviews


WARMLY HOUSE

Our reviews


THE LAKE HOUSE

Our reviews


LOVE OF NATURE HOUSE

Our reviews


K. PETCH HOUSE

Private Party บ้านที่ผสมผสานระหว่างงานสังสรรค์กับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

Our reviews


บ้านญี่ปุ่น Japanese Modern House

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Mix Culture ที่ถูกจัดสรรให้มีความร่วมสมัย และใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

Our reviews


บ้านคุณ M. Dentist House

บ้านนี้เกิดจากตัวเจ้าของบ้านซึ่งมีอาชีพ ทันตแพทย์ ซึ่งทำงานหนักและไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน จึงก่อให้เกิดความต้องการบ้านที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติเพื่อ เยียวยาร่างกายและจิตใจหลังจากการทำงาน

Our reviews


Home Office in the Resort

บ้านใจกลางเมืองที่เป็นได้ทั้งที่ทำงาน ที่พักอาสัย และรีสอร์ทเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและยังสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ รวมถึงการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

Our reviews


บ้านฮวงจุ้ย (Feng Shui House)

เพราะการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นฮวงจุ้ยบ้านที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะต้องดูทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง ทิศทาง การจัดวางภายนอกและภายใน

Other services

AWII House

ออกแบบพร้อม "สร้างบ้าน...เฉพาะคุณ" ที่เดียวจบ ครบทุกความต้องการ

READ MORE

Safe Life Safe House

ตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL ด้วยระบบ Safe Life Safe House โซลูชันที่นำนวัตกรรมผสมผสานกับการออกแบบอันชาญฉลาดมายกระดับคุณภาพชีวิตในการอยู่บ้านให้ดีขึ้น

READ MORE

Design

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน พร้อมสถาปนิกส่วนตัว ที่ทำงานแบบมืออาชีพ ดูแลคุณในทุกขั้นตอน ออกแบบบ้านตามธรรมชาติการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว และบริบทแวดล้อม โดยพัฒนาแบบร่วมกันจนตกผลึก ด้วยการทำ In-depth understanding

READ MORE

Construction

งานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบ ตลอดจนจบงานสถาปัตย์ ทุกขั้นตอนก่อสร้าง ควบคุมงานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพด้านการก่อสร้าง

READ MORE

AWII Care

บริการสุด Exclusive เพื่อการซ่อมแซมบ้าน สำหรับลูกค้าที่สร้างบ้านกับ Awii House

Process

4 Step ง่ายๆสร้างบ้านกับ AWII HOUSE

READ MORE

สนใจให้ทีมงานติดต่อกลับ

Contact us