19 เมษายน 2021 - Design

สร้างบ้านทั้งที เลือกบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กดีไหม? พร้อมเคล็ดลับเลือกบันไดให้เหมาะกับบ้านของคุณ

สร้างบ้านทั้งที เลือกบันไดแบบไหนดี? บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กดีไหม?

“บันได” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของบ้านที่มีหน้าที่รองรับการสัญจรและเชื่อมต่อระหว่างชั้นต่าง ๆ ของบ้านเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมที่ช่วยเติมเต็มให้บ้านดูสวยงาม มอบความสะดวกสบาย สร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้กับเจ้าของบ้านและทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี

เมื่อถึงเวลาสร้างบันได หลาย ๆ ท่านอาจยังสับสนว่าควรเลือกบันไดบ้านแบบไหนดี? ปัจจัยแรกที่เจ้าของบ้านควรพิจารณา ได้แก่ โครงสร้างของบันไดบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลัก ๆ ได้แก่

 

 1. บันไดโครงสร้างไม้

บันไดโครงสร้างไม้

เกิดจากการประกอบกันของชิ้นส่วนรับแรงต่าง ๆ ที่ทำจากไม้ โดยโครงสร้างของบันไดไม้จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบอย่างน้อย 2 ส่วน คือ แม่บันไดและลูกนอนบันได ส่วนลูกตั้งนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งหากไม่มีลูกตั้งก็จะเป็นบันไดแบบโปร่ง โดยบันไดไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ตามลักษณะการวางตำแหน่งแม่บันได ดังนี้

 • แม่บันไดอยู่ใต้ขั้นบันได – เป็นบันไดที่มีแม่บันไดอยู่ใต้ขั้นบันได โดยแม่บันไดอาจจะมี 1 ตัวหรือ 2 ตัวก็ได้ สามารถวางไว้กึ่งกลางหรือสองข้างของบันได โดยมีพุกบันไดทำหน้าที่ยึดลูกนอนที่วางขนานกับพื้นเข้ากับแม่บันได
 • แม่บันไดขนาบข้างขั้นบันได – เป็นบันไดที่มีแม่บันไดวางขนาบข้างขั้นบันไดทั้งสองฝั่ง โดยที่ลูกนอนบันไดจะยึดติดกับแม่บันไดโดยตรง และยึดด้วยสลักหรือตะปู

ข้อดีของบันไดไม้ที่เห็นเด่นชัด คือ ความสวยงาม มีราคาไม่แพง (ขึ้นอยู่กับชนิดไม้ที่เลือกใช้) ใช้เวลาในการสร้างและติดตั้งน้อย แต่ต้องการการดูแลรักษาค่อนข้างมาก และเมื่อใช้ไประยะหนึ่งก็อาจส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดเวลาเดินขึ้น-ลงได้

 

 1. บันไดโครงสร้างเหล็ก

  บันไดโครงสร้างเหล็ก
  มีรูปแบบเดียวกันกับโครงสร้างไม้ แต่เปลี่ยนจากวัสดุไม้เป็นเหล็ก และใช้การเชื่อมหรือยึดด้วยสกรูแทนสลักหรือตะปู ส่วนมากจะมีการประกอบโครงสร้างสำเร็จรูปมาจากโรงงาน แล้วจึงนำมาติดตั้งที่บ้านหรือพื้นที่หน้างาน ส่วนวัสดุปิดผิวจะนิยมใช้เป็นวัสดุไม้สำเร็จรูป อาทิ ไม้จอยต์ ไม้แดง เป็นต้น บันไดโครงสร้างเหล็กมีข้อดีคือสามารถติดตั้งได้เร็ว รับน้ำหนักได้มาก ทนทานสูง (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเหล็กที่ใช้) ให้ความรู้สึกโปร่งเบา แต่จะมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นและความยืดหยุ่นที่ทำให้สัมผัสได้ถึงการสั่น ส่าย โยกตัว และอาจส่งเสียงดังในขณะเดินหรือวิ่งขึ้นบันไดได้

 

 1. บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
  เป็นการใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ คอนกรีตและเหล็กมาทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและแรงกระแทก ส่วนใหญ่มักเป็นบันไดทึบ สามารถใช้วัสดุปิดผิวได้หลากหลาย อาทิ ไม้ กระเบื้อง หินธรรมชาติ หรือจะโชว์ผิวคอนกรีตเปลือยก็ได้เช่นกัน บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความแข็งแรง แน่น ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี จึงไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก อีกทั้งยังเป็นวัสดุไม่ลามไฟ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่

 • บันไดท้องเรียบ – เป็นบันไดที่มีท้องบันไดเรียบ พบได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นแบบบันไดพื้นฐาน ก่อสร้างง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • บันไดพับผ้า – ลักษณะท้องบันไดจะเป็นหยักไปตามลักษณะขั้นบันได มีความสวยงามกว่าบันไดท้องเรียบ แต่มีขั้นตอนการก่อสร้างที่ซับซ้อนกว่า
 • บันไดพับผ้าแบบมีแม่บันได – มีลักษณะคล้ายบันไดพับผ้า แต่จะมีการเพิ่มแม่บันไดเพื่อทำหน้าที่เป็นคานช่วยรับน้ำหนัก จึงสามารถลดความหนาของลูกตั้งและลูกนอนได้
 • บันไดลอย – เป็นบันไดที่มีแม่บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อนอยู่ในผนังและยื่นเฉพาะลูกนอนออกมาจากส่วนผนัง ทำให้ดูคล้ายบันไดลอยได้ มีความสวยงาม ทันสมัย แปลกตา

สร้างบ้านทั้งที เลือกบันไดแบบไหนดี บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กดีไหม

เคล็ดลับเลือกบันไดอย่างไรให้เหมาะกับบ้านของคุณ

ปัจจุบัน บันไดบ้านมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้งบันไดบ้านช่วงเดียว บันไดบ้านแบบหักฉาก บันไดบ้านแบบหักกลับ บันไดบ้านแบบโค้งวงกลม บันไดบ้านแบบเกลียวหมุน เป็นต้น นอกจากความสวยงามเข้ากับสไตล์การตกแต่งแล้ว ในการเลือกบันไดให้เหมาะสมกับตัวบ้านยังควรคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้

 • ความสะดวกในการใช้งาน

บันไดบ้านที่ดีที่สุดคือบันไดที่สามารถมอบความสะดวกสบายในการเดินขึ้น-ลงได้ ลูกบันไดมีความกว้างและยาวที่สมส่วนพอดีทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถวางเท้าได้สะดวกและต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน

 • พื้นที่ในการสร้างบันไดบ้าน

พื้นที่บ้านเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดลักษณะและรูปทรงของบันไดบ้าน หากบ้านมีพื้นที่มาก เจ้าของบ้านก็จะมีอิสระในการเลือกแบบบันไดบ้านมากกว่าบ้านที่มีพื้นที่น้อย

 • งบประมาณ

รูปแบบของบันไดและวัสดุที่ใช้เป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่องบประมาณที่ใช้ในการสร้างบันได ยิ่งบันไดมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร ค่าใช้จ่ายในการทำบันไดก็ยิ่งมากขึ้นตามรายละเอียดนั้น

ดังนั้นในการเลือกบันไดให้เหมาะกับบ้าน เจ้าของบ้านจึงควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งบันไดที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย สะดวกสบาย ทนทาน และมีความสวยงามตามความชื่นชอบส่วนตัว

 

บริการรับสร้างบ้านภายใต้โซลูชั่น One By One Design ออกแบบบ้านใหม่ตามสไตล์คุณโดย AWII House

AWII House รับสร้างบ้านเฉพาะในแบบคุณภายใต้โซลูชั่น One By One Design เปลี่ยน “บ้านในฝัน” ให้เป็น “พื้นที่แห่งความสุข” ที่จับต้องได้ด้วยบริการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานใหม่ทั้งหมดตามพฤติกรรมการอยู่อาศัยจริงของคุณ เนรมิตพื้นที่ในฝันด้วยการร่วมมือกันระหว่างทีมงานสถาปนิก ทีมงานวิศวกร และทีมงานก่อสร้างของเราตั้งแต่งานฐานรากจนถึงจบงานโครงสร้าง รับออกแบบบันไดบ้านที่สมบูรณ์ทั้งความสวยงาม ความสะดวกสบาย แข็งแรง ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์และประณีตทั้งงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบ ตลอดจนงานสถาปัตยกรรม ดูแลและประสานงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานอย่างละเอียดโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมและสถาปนิกผู้รักในการสรรค์สร้างงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมตอบโจทย์ของบ้านทางเลือกใหม่ด้วยการสร้างบ้านและออกแบบบ้านเชิงนวัตกรรมในสไตล์ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมแพ็กเกจ AWII Care ซึ่งเป็นบริการดูแลซ่อมบำรุง ต่อเติม เป็นบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มอบให้กับท่านลูกค้าที่สร้างบ้านกับ AWII House เท่านั้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและไม่ให้ท่านลูกค้าต้องเผชิญกับปัญหาจุกจิกกวนใจกับการหาช่างในอนาคต

 

Website: awiihouse.com

Tel: +66 2 026 3213, +66 95 881 7887

Email: INFO.SUPPORT@AWIIHOUSE.COM

More from journals