2 สิงหาคม 2019 - Design

ออกแบบบ้านให้อยู่สบาย ตามทิศทางลม ทิศทางแดด

บ้านอยู่สบายรู้ก่อนสร้างกับ Awii House ทิศทางลมและทิศทางแดด มีบทบาทสำคัญที่ทำให้บ้านหลังนั้นอยู่สบาย อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี นอกจากรูปแบบบ้านถูกใจดูสวยงามตามสไตล์ของผู้อยู่อาศัย ที่ชื่นชอบแล้ว ก็ต้องคำนึงถึง รายละเอียดของแต่ละห้องว่าควรอยู่ทิศไหน งานสถาปัตย์ช่วยป้องกันแสงแดดได้อย่างไร

เช่น ห้องนอนตอนเย็นต้องไม่เก็บไอร้อน ห้องนั่งเล่นอากาศสบายตั่งแต่เช้าถึงเย็น ห้องครัวอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี

บ้านอยู่สบายต้องเข้าใจบริบทโดยรอบของที่ดินทิศทางแดด และทิศทางลม การออกแบบห้องนอน ทิศทางของห้อง นอน ควรอยู่ทิศตะวันออก เพื่อรับแดดอ่อนๆในยามเช้า แสงแดดที่ร้อนแรงในยามบ่าย ก็ไม่สามารถส่องเข้าถึงห้องนอนได้ ทำให้ตอนค่ำไม่มีไอร้อนในห้อง ห้องครัว ควรอยู่ทิศปลายลมของพื้นที่ในบ้านหลังนั้น

เพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าไปในตัวบ้านงานบ้านสั่งสร้างโดยรวมแล้ว ควรจะปรึกษาสถาปานิกส่วนห้องน้ำควรจะอยู่ทิศตะวันตก แสงแดดจะแรงในทิศตะวันตกยังสามารถระบายความอับชื้นในห้องน้ำได้

เรื่องทิศทางลมควรวางแปลนบ้านเป็นทรงผืนผ้า โดยหันด้านยาวไปทางทิศเหนือ หรือ ใต้ เพาะลมจะมาทางทิศใต้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน แล้วเปลี่ยนมาทางทฺศเหนือช่วงเดือนตุลาคม ถึง มกราคม แล้วออกแบบให้มีประตูหน้าต่างให้รองรับทางลมเข้าออก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล บริการรับออกแบบสร้างบ้านกับ AWII House ได้ที่

อีเมล: info.support@awiihouse.com

เว็บไซต์: https://awiihouse.com/

โทร. 0 2026 3213 และ 09 5881 7887