30 เมษายน 2021 - Design

เทคโนโลยี ROBOCON จาก Awii House นวัตกรรมการก่อสร้างแห่งอนาคตเพื่อบ้าน….เฉพาะคุณ

ลองจินตนาการว่าโลกใบนี้ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ใด ๆ คุณคิดว่าอะไรคือวัสดุก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนที่จะทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบและใช้เวลาน้อยที่สุด? คุณอาจจะเคยเห็นคลิปของบริษัทก่อสร้างชื่อดังของจีนที่ทำสถิติด้วยการสร้างตึกสูง 57 ชั้นโดยใช้เวลาเพียง 19 วัน หรือเฉลี่ย 3 ชั้นต่อวัน แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม้เว้นแม้แต่กระทั่งงานก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ทำให้งานก่อสร้างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยกระดับและส่งเสริมให้งานสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ที่ Awii House เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งไม่เพียงเป็นไปเพื่อให้งานของเรามีความสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้คุณ…ลูกค้าที่รักยิ่งของเราสามารถครอบครองและเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่สบายและมีเอกลักษณ์…เฉพาะคุณ โดย ROBOCON เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการก่อสร้างระดับโลกที่เรานำมาใช้กับงานก่อสร้างในไทย โดยมุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพงานให้เข้มข้นขึ้นในทุกมิติ

ROBOCON คืออะไร?

ROBOCON หรือ Robotical Customized Concrete เป็นนวัตกรรมเพื่อการผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปของ Awii House ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุงานก่อสร้างและโครงสร้างวิศวกรรมจนเกิดเป็นนวัตกรรมการผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่สามารถปรับรูปแบบได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายด้วยชิ้นงานที่เปี่ยมคุณภาพ ช่วยให้งานก่อสร้างสำเร็จและเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างรวดเร็ว โดยคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวนี้เป็นคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมภายใน โดยใช้จุดแข็งของเหล็กที่มีทั้งความแข็งแรงและยืดหยุ่นมาเสริมให้กับคอนกรีต ส่งผลให้เกิดวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทาน มีความสามารถในการรับกำลังได้สูง อีกทั้งเพิ่มความสะดวกในการก่อสร้าง ร่นระยะเวลาการก่อสร้างให้เร็วขึ้นอย่างเหนือชั้น

Robocon มาตรฐานระดับสูง

ในด้านการผลิตเทคโนโลยี “ROBOCON” เราได้เลือกนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศฟินแลนด์ ประเทศที่เป็นจุดกำเนิดของเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่สำคัญของโลก อีกทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นแหล่งพื้นดินที่แข็งที่สุดในโลก มีภูมิประเทศที่ยากต่อการสร้างสิ่งปลูกสร้างมากที่สุดเพื่อนำมาต่อยอดงานก่อสร้างในบ้านเราภายใต้โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปของเราเองบนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ที่นี่เองที่เราได้ผลักดันเทคโนโลยีนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น แม่นยำมากขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้นจนเป็นบ่อเกิดของเทคโนโลยีด้านงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการผลิตคอนกรีตคุณภาพสูงที่เป็นของ Awii House เอง เราจึงสามารถปรับรูปแบบชิ้นงานเพื่อรองรับแต่ละความต้องการด้วย Flexible Mould ทำให้เราสามารถผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ อีกทั้งช่วยให้งานเสร็จได้รวดเร็ว ทว่ายังคงยืนหนึ่งเรื่องความคงทน แข็งแรง เพราะเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ 100% สอดคล้องตาม European Standard ผลงานบ้านทุกหลังของเราจึงสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการสร้างบ้านแบบ Fully Precast Concrete System แทนการก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมซึ่งสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติไม่จบสิ้น ด้วยนวัตกรรม ROBOCON เราเพียงแค่ขนส่งชิ้นงานจากโรงงานและนำมาประกอบและติดตั้ง ณ พื้นที่หน้างาน โดยไม่จำเป็นต้องมีเสา คาน หรือโครงสร้างอื่น ๆ มารองรับน้ำหนัก เนื่องจากตัวชิ้นงานจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างในตัวเอง ROBOCON จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างครบถ้วน และได้รับการยอมรับในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย

Robocon รวดเร็วเที่ยงตรง

ข้อดีของการสร้างบ้านด้วยระบบนี้ยังทำให้ลูกค้าของเราได้บ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่น ทำให้บ้านคงทนและยั่งยืน ห่างไกลอุบัติภัยทางธรรมชาติ อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย ด้วยความแข็งแรงของเหล็กเส้นที่มีค่าความแข็งสูง อีกทั้งมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปราศจากเสาหรือคาน ความหนาแน่นของคอนกรีตยังช่วยเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติต้านทานน้ำและความชื้นได้มากกว่าการก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป มอบความสวยงามทั้งรูปลักษณ์และเนื้อสัมผัสที่หล่อขึ้นรูปได้ตามต้องการ และที่สำคัญที่สุดคือการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างอย่างเห็นได้ชัด

Robocon รองรับทุกความต้องการ

AWII House ยังได้นำเอาเทคโนโลยี ‘BIM’ (Building Information Modeling) จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการจำลองรายละเอียดข้อมูลอาคารมาใช้ในกระบวนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม งานคำนวณวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างงานออกแบบงานวิศวกรรมระบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา การบริหารโครงการ การก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร โดยเทคโนโลยี BIM นี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ในทุกหน้าที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงและย่นระยะเวลาการทำงานให้น้อยลงกว่าเดิม แต่ข้อมูลที่แม่นยำนี้ยังช่วยให้บ้านและอาคารมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จริง ส่งผลให้งานที่เกิดขึ้นมีความถูกต้องปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงสามารถส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบในทุกแง่ทุกมิติให้แก่ลูกค้าทั้งต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลา มาตรฐาน และคุณภาพของผลงาน

Awii House เจ้าของนิยาม สร้างบ้าน…เฉพาะคุณ บริษัทรับสร้างบ้านที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรทั้งแนวราบ แนวสูง เป็นการรวมตัวกันระหว่างสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกร และทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการออกแบบและสร้างบ้านที่ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง บริการรับสร้างบ้านเฉพาะในแบบคุณ พร้อมตอบโจทย์ของบ้านทางเลือกใหม่ด้วยการสร้างบ้านและออกแบบบ้านเชิงนวัตกรรมในสไตล์ที่ทันสมัย ลงตัวทั้งความสวยงาม อยู่สบาย มั่นคง แข็งแรงอย่างยาวนาน

Website: awiihouse.com

Tel: +66 2 026 3213, +66 95 881 7887

Email: INFO.SUPPORT@AWIIHOUSE.COM

More from journals