15 กรกฎาคม 2023 - Design Ideas

ให้บ้านคุณเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมโลกให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมโซลาร์เซลล์

 

ในขณะที่ผลกระทบร้ายแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มชัดเจนขึ้น อนาคตของโลกของเราและรุ่นต่อไปก็เริ่มเป็นที่น่าเป็นห่วง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ไม่ใช่เรื่องที่ควรปล่อยผ่าน อีกทั้งยังมีผลกระทบที่กว้างไกล การค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเพื่อลดและย้อนกลับผลกระทบเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นวัตกรรมโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ เพราะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ นอกจากจะช่วยลดค่าไฟได้แล้ว ยังเป็นตัวช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ที่จะออกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย ดังนั้น ในบล็อกนี้ เราจะพาไปสำรวจว่า โซลาร์เซลล์ช่วยให้โลกเย็นลงได้อย่างไร และเจาะลึกถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อโลก เพื่อให้คุณได้รู้ว่า บ้านคุณ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยนวัตกรรมโซลาร์เซลล์

 

บทบาทของโซลาร์เซลล์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด โซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกการใช้พลังงานที่สะอาดแทนการสนับสนุนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ  การเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง จะช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • บรรเทาผลกระทบจาก “ปรากฏการณ์เกาะความร้อน”

พื้นที่ในเมือง ซึ่งรายล้อมไปด้วยคอนกรีต และแอสฟัลต์หรือที่เรารู้กันดีในชื่อ ยางมะตอย นั้น เป็นตัวดูดซับและกักเก็บความร้อนได้อย่างดี ส่งผลให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้น ดังนั้น พื้นที่ในเมืองจึงมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อผลกระทบของ “ปรากฏการณ์เกาะความร้อน” หรือ “เกาะความร้อนเมือง” ซึ่งปรากฎการณ์นี้คือ ปรากฏการณ์ที่พื้นที่บริเวณสังคมเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบ เพราะจำนวนของสิ่งก่อสร้างนั้นมีมากเกินกว่าจำนวนต้นไม้จะดูดซับมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โซลาร์เซลล์สามารถช่วยลดผลกระทบนี้ได้ แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาและพื้นที่ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่สร้างพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการสะสมความร้อนที่มากเกินไป ทำให้สภาพแวดล้อมในเมืองเย็นลงได้อีกด้วย

  • การลดความต้องการพลังงานไม่สะอาดและลดมลพิษทางอากาศ

การใช้โซลาร์เซลล์อย่างแพร่หลายช่วยลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและมีราคาที่ย่อมเยา ครัวเรือนและธุรกิจสามารถเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานแบบดั้งเดิม โซลาร์เซลล์จึงมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนโดยรวม ด้วยการลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด

 

  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วิธีการผลิตพลังงานแบบดั้งเดิม เช่น การทำเหมืองถ่านหินและการสกัดก๊าซธรรมชาติ มีส่วนทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การทำลายพื้นที่อยู่อาศัย และสร้างมลพิษทางน้ำ ในทางตรงกันข้าม โซลาร์เซลล์ต้องการทรัพยากรและพื้นที่เพียงน้อยนิดสำหรับการดำเนินงาน อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตราย เราจึงสามารถช่วยรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และลดผลกระทบการทำลายล้างจากการสกัดทรัพยากร โดยการเปิดรับเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ที่ทั้งสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

 

  • ผลกระทบอันร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรงต่อโลก อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดคลื่นความร้อน ไฟป่า และเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุเฮอริเคนและน้ำท่วมที่เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ทำลายระบบนิเวศ ส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และทำให้ชีวิตมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานของสัมคมตกอยู่ในความเสี่ยง โดยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างความเสียหายได้และสร้างอนาคตที่ดีมากขึ้นได้

 

โซลาร์เซลล์ เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำให้โลกเย็นลง ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบจากเกาะความร้อน ลดความต้องการพลังงานไม่สะอาด และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างโลกที่สะอาดและดีขึ้น โซลาร์เซลล์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับและนำมาใช้อย่างแพร่หลายพร้อมกับส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา คนรุ่นต่อ และรับประกันอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

 

แน่นอนว่า AWII House ไม่ปล่อยผ่านและมองข้ามปัญหาระดับโลกเหล่านี้ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างบ้านของคุณให้ส่งเสริมโลกที่ดีขึ้น โดยการให้บริการ รับสร้างบ้าน พร้อมบริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งประเภทของระบบโซลาร์เซลล์ที่ AWII House เลือกใช้นั้น เป็นแบบ Half Cut Cell ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด โดย Dragon Energy Solar Cell ระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าแม้จะมีแสงส่องมาเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังมีอายุใช้งานที่ยาวนาน ทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุน ระบบนี้ยังแตกต่างจากระแบบ Full Cell 2 เพราะระบบ Half Cut Cell นั้นจะมีการตัดแบ่งแผงวงจรเป็น 2 วงจรและมีทั้งชนิด Monocrystalline และ Polycrystalline:

 

  • Monocrystalline

โมโนคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพสูงเพราะผลิตจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยมีประสิทธิภาพฉลี่ยอยู่ที่ 15 – 20 เปอเซนต์ จึงเหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานประมาณ 25 ปีขึ้นไป จึงตามมาด้วยราคาที่สูง  แต่ก็มีความเสี่ยงที่แผงวงจรจะเกิดการไหม้ได้เช่นกันหากมีสิ่งสกปรกมาปกคลุม จึงต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

 

  • Polycrystalline

โพลีคริสตัลไลน์จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง โดยมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13 – 16 เปอเซนต์ จึงมีราคาที่ถูกกว่า และยังมีสีที่อาจทำให้ดูไม่สวยงามเมื่อเทียบกับชนิดอื่น

 

ให้ AWII House สร้างบ้าน…เฉพาะคุณ ในแบบที่ส่งเสริมโลกให้ดีขึ้นไปด้วยกัน เพราะเราใส่ใจ ไม่ใช่แค่คุณแต่รวมถึงโลกและอนาคตที่ยั่งยืน เลือก AWII House บริการรับสร้างบ้านและออกแบบ ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามทุกข้อสงสัยในการสร้างบ้านที่ใช่สำหรับคุณภายใต้โซลูชั่น One by One Design เราสร้างเฉพาะบ้านที่ “พอดี” บนความสุขที่คุณ “พอใจ” 

More from journals