14 มกราคม 2022 - Design Ideas

5 ไอเดียบ้าน รับ New Normal

เทรนด์การออกแบบบ้านมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อมและเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาขณะนั้น ๆ สำหรับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเทรนด์การออกแบบบ้านอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในทุกมิติและยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เทรนด์บ้านในช่วงนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง Awii House ได้รวบรวม 5 เทรนด์บ้านและไอเดียบ้านรับวิถีชีวิตยุคใหม่ (New Normal) ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะทำให้ทุกคนอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัย ยั่งยืน และมีความสุขท่ามกลางพื้นที่ส่วนตัวที่เรียกว่า “บ้าน”

  • บ้าน WFH ทำงานได้และพร้อมอยู่ตลอดทั้งวัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย ทำให้ออฟฟิศและสำนักงานหลายแห่งเลือกที่จะดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการใช้นโยบายทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งเปลี่ยนพื้นที่บ้านจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยให้กลายเป็นพื้นที่ที่รองรับการทำงานในแต่ละวันควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น บ้านในยุคใหม่นี้จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำงานและพื้นที่ส่วนตัวแยกออกจากอย่างชัดเจน โดยอาจเสริมฟังก์ชันด้วยการติดตั้งวัสดุป้องกันเสียงเพื่อช่วยลดการส่งผ่านของเสียงระหว่างห้องหรือป้องกันเสียงต่าง ๆ อาจเล็ดลอดเข้ามารบกวนระหว่างทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอาจเปลี่ยนส่วนผนังทึบและแทนที่ด้วยกระจกใสเพื่อเพิ่มความโปร่ง โล่ง สบายตา และนั่งทำงานได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ทั้งนี้ ต้องมีการออกแบบโดยคำนึงถึงลักษณะงานและพฤติกรรมการทำงานที่ถนัดเป็นหลักและจะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต่อสุขภาพในระยะยาว หากมีพื้นที่จำกัดก็อาจเสริมด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชันเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รองรับทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต และการอยู่อาศัยไปในตัว

การทำงาน work from home ที่บ้าน

  • บ้านร่มรื่น พร้อมสวนในบ้าน

กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ส่งผลไปถึงเทรนด์บ้านสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวภายในบ้านมากขึ้นด้วยการออกแบบสวนเล็ก ๆ (Courtyard) ไว้ภายในบ้าน ซึ่งเป็นการออกแบบพื้นที่สวนขนาดเล็กไว้บริเวณตรงกลางอาคารในลักษณะลานหรือพื้นที่ลักษณะเปิด โดยมีผนังหรืออาคารโอบล้อมสวนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อความร่มรื่นให้กับพื้นที่ทุกส่วนของบ้านและเกิดการระบายอากาศ (Air Ventilation) สู่ส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านในลักษณะนี้จะต้องมีการออกแบบและคำนวณทิศทางของแสงแดด ลม รวมถึงธรรมชาติรอบนอกอย่างดี หากมีพื้นที่น้อย อาจใช้วิธีนำไม้ประดับมาวางไว้ในมุมต่าง ๆ ของห้อง เช่น จัดโต๊ะทำงานด้วยแคคตัสต้นเล็ก ๆ หรือสร้างสรรค์สวนแนวตั้ง (Vertical Garden) ไว้ตามจุดต่าง ๆ ได้เช่นกัน โดยพันธุ์ไม้ที่นิยมนำมาจัดสวนแบบแนวตั้งนี้ ได้แก่ เดฟกระเป๋า สับปะรดสี กุหลาบหิน ดอกแพนซี ดอกยิบซี เป็นต้น ซึ่งดูแลง่าย และทำให้รู้สึกสดชื่น ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ส่งเสริมตัวบ้านให้ดูโดดเด่น อีกทั้งยังสามารถเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยการสร้างมิติแห่งที่รวมคน บ้าน และธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียว

การจัดสวนในบ้าน

  • บ้านพลังงานทดแทน

วิถีชีวิตแบบ New Normal ได้จำกัดกรอบให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตติดบ้านมากขึ้น ประจวบกับเทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการสร้างมลพิษ บ้านยุคปัจจุบันจึงต้องสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยเรานิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานใช้ในครัวเรือนกันมากขึ้น ทั้งนี้ การนำระบบโซลลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกับบ้านเป็นหลักการออกแบบแนวคิดแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ (Passive Design) ด้วยการออกแบบทิศทางการรับแสงแดดเพื่อให้บ้านได้รับสว่างจากแสงธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างโซลาร์เซลล์ได้อย่างเต็มที่ โดยสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องคิดเผื่อ คือ พื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มักติดตั้งในทิศใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ โดยทิศดังกล่าวมักรับแสงแดดได้ดีกว่าทิศอื่น  จึงช่วยผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เทรนด์บ้านพลังงานทดแทนจึงเป็นเทรนด์ที่อยู่อาศัยรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์สำหรับวิถีชีวิตยุคใหม่ด้วยการบ้านเป็นที่สามารถผลิตพลังงานใช้ได้เอง ช่วยลดการปล่อยของเสียจากตัวบ้านออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอยู่ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคต

  • บ้านแห่งเทคโนโลยี

เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เป็นสะพานที่เชื่อมทุกอย่างเข้าหากันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งผลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกอย่างในปัจจุบันให้กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device)  อย่างสมบูรณ์แบบและทำงานได้อย่างลื่นไหลและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น เทรนด์บ้านแห่งเทคโนโลยี (Intelligent Home) จึงถูกนำมาใช้กับบ้านยุคปัจจุบันมากขึ้นด้วยการใช้นวัตกรรมอัจฉริยะทั้งภายนอกและภายในบ้านมาช่วยในการควบคุมระบบต่าง ๆ ของบ้านผ่านเครื่องมือสื่อสารไร้สายทางไกล อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือทำงานร่วมกับอุปกรณ์เฉพาะของบ้านโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของผู้อยู่อาศัย เช่น การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ การตั้งเวลาทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า การตรวจสอบกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนอันตรายเมื่อลืมปิดแก๊สหรือมีน้ำล้นจากอ่างล้างจาน หรือแม้แต่ผู้ช่วยทำความสะอาดอย่างหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและหุ่นยนต์ถูพื้นที่สามารถดูแลบ้านให้เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะด้วยการนำนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยเข้ามาใช้ภายในบ้าน

smarthome

 

  • บ้านสุขภาพดี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังคงมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราต้องหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขอนามัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ เทรนด์สุขภาพยุคใหม่จึงไม่ใช่เป็นเพียงการออกกำลังกายหรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่ยังรวมถึงการลงทุนกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยให้บ้านปลอดฝุ่น สารพิษ หรือเชื้อโรค (Home Wellness) ด้วยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง อาทิ สีทาภายในที่ปราศจากกลิ่นและสารระเหยเป็นพิษ และสามารถกำจัดไวรัสที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและเชื้อโรคบนผนัง หรือสีทาบ้านฟอกอากาศที่ช่วยขจัดสารก่อมะเร็ง (ฟอร์มาลดีไฮด์) อากาศภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง กระเบื้องยับยั้งแบคทีเรียที่ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงสุขภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เคลือบสารพิเศษที่ช่วยลดการสะสมเชื้อโรค แบคทีเรีย และคราบสกปรกต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรม Clean Air & Energy Recovery ที่ช่วยลดกลิ่นอับ ไรฝุ่น ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอากาศภายในบ้าน ทำให้บ้านเต็มไปด้วยอากาศที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อรักษาระดับคุณภาพอากาศที่ดีและเหมาะกับการสูดลมหายใจในทุก ๆ เวลา

เครื่องปรับความชื้นภายในบ้าน

Awii House บริษัทรับสร้างบ้าน … “เฉพาะคุณ” ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการออกแบบบ้าน สร้างบ้านที่ใช่สำหรับคุณภายใต้โซลูชั่น One by One Design เปลี่ยน “บ้านในฝัน” ให้เป็น “พื้นที่แห่งความสุข” ที่จับต้องได้ด้วยบริการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานใหม่ทั้งหมดตามพฤติกรรมการอยู่อาศัยจริง เนรมิตพื้นที่ในฝันด้วยการร่วมมือกันระหว่างทีมงานสถาปนิก ทีมงานวิศวกร และทีมงานก่อสร้าง พร้อมตอบโจทย์ของบ้านทางเลือกใหม่ด้วยการสร้างบ้านและออกแบบบ้านเชิงนวัตกรรมในสไตล์ที่ทันสมัย ทำให้บ้านอยู่สบาย ลงตัวในทุกมิติ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล บริการรับออกแบบสร้างบ้านกับ AWII House ได้ที่

อีเมล: info.support@awiihouse.com

เว็บไซต์: awiihouse.com

โทร. 0 2026 3213 และ 09 5881 7887

More from journals