2 สิงหาคม 2019 - Ideas

CONTEMPORARY สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

เพราะความรักในการทำขนมและความเป็นญี่ปุ่นของ บ้านพักอาศัยในจังหวัดกาญจนบุรีหลังนี้จึงถูกสร้างขึ้นผ่านองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านในทุกๆ รายละเอียด ทั้งการออกแบบพื้นที่ภายในที่กำหนดให้พื้นที่พักผ่อนแยกออกจากส่วนทำเบเกอรี่และส่วนครัว เนื่องจากต้องการใช้ส่วนทานข้าวแบบเปิดเพื่อให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวรอบบ้าน ขณะที่คอร์ทกลางบ้านถูกเป็นที่ตั้งของสวนสไตล์เซนที่สะท้อนความนิ่ง สงบ และเรียบง่ายแบบญี่ปุ่นขนานแท้

สำหรับชั้นสอง มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับใช้พักผ่อน มีมุมอ่านหนังสือ และพื้นที่สำหรับทำงานเล็กๆ น้อยๆ ของสมาชิกภายในบ้าน

ส่วนที่สอง คือ ห้องนอน โดยจัดวางให้ห้องโถงเป็นพื้นที่กั้นระหว่างห้องนอนทั้งสองเพื่อไม่ให้รบกวนกัน ซึ่งระเบียงทั้ง 2 ฝั่งถูกออกแบบให้สามารถเปิดรับลมและแสงธรรมชาติจากภายนอก นอกจากจะสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้ว รายละเอียดดังกล่าวยังช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประหยัดพลังงานด้วยเช่นกัน 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการรับออกแบบ สร้างบ้านกับ AWII House ได้ที่

อีเมล: info.support@awiihouse.com

เว็บไซต์: https://awiihouse.com/

โทร. 0 2026 3213 และ 09 5881 7887