COMPLETED HOUSE

17 กันยายน 2020

พื้นที่แห่งความสุข Facility ครบครัน ตอบโจทย์การใช้งานของสมาชิกหลายเจนเนอเรชั่น

ความโดดเด่นของบ้านหลังนี้มีครบทุกฟังก์ชั่น การจัดสรรของพื้นที่ภายในให้ความพิเศษรองรับการใช้งานของคนหลายเจนเนอเรชั่น บรรยากาศที่เหมือนอยู่ในรีสอร์ท ร่มรื่น ผ่อนคลาย สอดคล้องกับแนวความคิด SHINRIN YOKU หรือ ธรรมชาติบำบัด ซึ่งเป็นความคิดจากญี่ปุ่น เป็นการพาตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติเพื่อได้รับความผ่อนคลาย

ตำแหน่งการวางและรูปร่างของบ้านเกิดจากการวิเคราะห์แดด ลม และฝน ทำให้เกิดเป็นอาคารรูปตัว C เพื่อให้เกิดพื้นที่ตรงกลาง มีสระว่ายน้ำหันไปทางทิศเหนือสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน เพราะมีอาคารที่สามารถบดบังแสงแดดจากทิศต่างๆ ตัวสระว่ายน้ำจึงสามารถมองเห็นได้จากหลากหลายมุมของตัวบ้าน เป็นการได้สร้างวิวและบรรยากาศภายในบ้านได้อย่างดี

เมื่อเราได้ทิศทางการวางอาคารแล้ว เราจึงใส่แนวความคิด SHININ YOKU หรือ ธรรมชาติบำบัดเข้าไป เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวเข้าไปในตัวอาคาร เพื่อให้สัมผัสถึงธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสระว่ายน้ำมีการเลือกใช้เป็นระบบน้ำล้น เพื่อให้มีเสียงน้ำไหลคลออยู่ตลอดเวลา

OWNER REQUIREMENT

6 PARKINGS

LIVING AREA

DINING AREA

6 BEDROOMS

WARK IN CLOSET

PANTRY

THAI KITCHEN

LAUNDRY

PUMP ROOM

MAID ROOM

การจัดฟังก์ชั่นภายในบ้านให้ความลงตัวแก่การใช้งานได้เป็นอย่างดี มีการใช้ระแนงแบบตั้งและแบบเฉียงเล็กน้อยเพื่อรับกับองศาและความร้อนของแสงที่เข้ามาในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี

More from our review

Big Family Every Ages House

Make A Better Life การสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม จากการรับความต้องการของเจ้าของบ้านและวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ AWII Analysis

Read more