VACATION HOUSE

16 กันยายน 2020

เจ้าของบ้านตั้งใจที่จะออกแบบบ้านเป็นที่พักตากอากาศ โดยมีธรรมชาติโอบล้อมรอบกับตัวบ้านเพื่อสร้างความร่มรื่น แต่การวางแผนในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีการปรับบ้านหลังนี้เพื่อรองรับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยภายในบ้านมีความเรียบง่าย โปร่ง โล่ง และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

การออกแบบบ้านหลังนี้มีความพิเศษและลงตัวกับฟังก์ชันการใช้งาน โดยตัวบ้านจะแบ่งเป็น 2 หลัง แต่ใช้พื้นที่เชื่อมต่อกันในทุกส่วนของตัวบ้าน หลังใหญ่จะมีทั้งหมด 3 ชั้น เป็นพื้นที่ของคนในครอบครัวทั้งหมด ส่วนของเรือนรับรองจะทำการแบ่งแยกอย่างชัดเจนใช้เป็นพื้นที่ต้อนรับแขกเพื่อมาสังสรรค์ในช่วงวันหยุด

AREA REQUIREMENT

PARKING AREA 2 CAR

LIVING AREA

DINING AREA

3 BEDROOMS

WARK IN CLOSET

PANTRY

LAUNDRY

PUMP ROOM

SERVICE AREA

MAID ROOM

ภายในบ้านให้ความโปร่ง โล่ง ด้วย Double Space จากห้องนั่งเล่นชั้นล่างไปยังชั้น 2 ซึ่งภายในตัวบ้านได้มีการออกแบบให้ตรงกับบริบทการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวโดยการดึงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน มีการถ่ายเทของลม และแสงแดดที่เพียงพอ ให้บรรยากาศที่สบายและสามารถอยู่ภายในบ้านได้ทั้งวัน ด้านข้างเป็นกระจกใสจัดเป็นมุมที่มองเห็นวิวต้นไม้และเรือนรับรองด้านข้างได้อย่างชัดเจน

ด้านหน้าบ้านบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 เป็นเฉลียงอยู่ในทิศทางที่ช่วยบังแดดให้กับห้องนอนของทั้งสองชั้น ให้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ Double Space ของบ้านหลังนี้หากมองจากชั้น 2 จะพบกับพื้นที่ห้องนั่งเล่นเป็นโถงสูงที่เชื่อมต่อระหว่างชั้น ช่วยให้ระบายอากาศตามธรรมชาติ เมื่อทอดสายตาออกไปจะสามารถมองเห็นสวนภายในบ้าน เป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในบ้านเข้าด้วยกันโดยมีห้องนั่งเล่นเป็นจุดศูนย์กลางทำให้บ้านนี้ดูไม่อึดอัด และได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึง

More from our review

Home Office in the Resort

บ้านใจกลางเมืองที่เป็นได้ทั้งที่ทำงาน ที่พักอาสัย และรีสอร์ทเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและยังสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ รวมถึงการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

Read more

K.OAK HOUSE

AWII RENOVATE บ้านเพื่อการพักผ่อนทีแท้จริง

Read more