Kitchen House

5 กุมภาพันธ์ 2021

ทาง AWII HOUSE ได้โอกาสอันเป็นฤกษ์งามยามดีพานพบมาเจอกับคุณ B. ซึ่งประกอบธุรกิจขายอาหารออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารต่างๆ
ทำให้มีคนรับ-ส่งอาหาร เข้ามารับอาหารที่บ้านอยู่เสมอๆ

คุณ B. จึงมีความต้องการบ้านที่มีเรือนครัวแยกออกมาทางด้านข้างของบ้าน เพื่อให้สะดวกแก่การประกอบอาหาร รวมถึงทางเข้า-ออกที่แยกออกมาเพื่อให้สามารถเข้ามายังตัวเรือนครัวได้โดยตรงโดยไม่ผ่านตัวบ้าน เพื่อความเป็นส่วนตัวและไม่ก่อให้เกิดความรบกวนต่อเจ้าของและสมาชิกในบ้าน

ส่วนทางเดินสำหรับเจ้าของบ้านนั้น ทางเราได้ทำทางเดินโดยใช้พื้นที่สีเขียวระหว่างบ้านและเรือนครัว มาทำการจัดสรรและออกแบบทางเชื่อมเพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกกว้างและสบายตาแถมยังสะดวกสบายต่อเจ้าของบ้านในการเดินชมธรรมชาติหรือเดินไปยังเรือนครัวได้อีกด้วย

More from our review

บ้านคุณวิศวกร The Engineer House

ความท้าทายของ AWII HOUSE กับบ้านวิศวกรที่เจ้าของบ้านมีความต้องการเฉพาะตัว

Read more

บ้านคุณ T. Three House

บ้านที่เกิดจากการนำวัสดุบางส่วนจากบ้านหลังเก่ามาใช้ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ได้อย่างน่าสนใจ ทันสมัย และยังเข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมในเขตร้อนอย่างบ้านเรา

Read more