12 ตุลาคม 2023 - Design Ideas

Health & Well-being Materials เมื่อวัสดุสร้างบ้านมีผลต่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย

ปัจจุบัน การสร้างบ้านไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยนับเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เนื่องจากบ้านเปรียบเสมือนที่พักพิงทางกายและจิตใจของคนในครอบครัว การเลือกสรรวัสดุสำหรับสร้างบ้านจึงควรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัวด้วย ต้องเป็นบ้านที่อยู่แล้วเย็นสบาย โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ได้มีการแนะนำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเลือกวัสดุสำหรับสร้างบ้าน เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยในระยะยาว ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขทั้งกายและใจ ดังนี้

วัสดุที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Materials)

วัสดุที่มีความยั่งยืน คือวัสดุที่มีความแข็งแรงทนต่อการใช้งาน และมักเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่บ่อย ๆ ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิต รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายของเจ้าของบ้าน ส่งผลให้เจ้าของบ้านมีความสุข ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงบ้านมากจนเกินไป ซึ่งวัสดุในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุทางเลือก หรือวัสดุที่ผลิตขึ้นจากวัสดุทดแทน เช่น แผ่นไม้ลามิเนตที่ใช้สำหรับปูพื้นทดแทนการใช้ไม้จริงที่มีราคาแพง จบปัญหาเรื่องปลวกและแมลงตามมาในภายหลัง ลวดลายก็มีความสวยงาม ผิวสัมผัสก็ใกล้เคียงกับไม้แท้จริงตามธรรมชาติ หรือกระเบื้องยางที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระเบื้องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

วัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงาน (Energy Saving Materials)

วัสดุที่ช่วยให้คุณและคนในครอบครัวสามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกัน

 1. วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อน

  เช่น ฉนวนกันความร้อนที่ใช้ปูรองใต้หลังคาบ้านอีกชั้นหนึ่ง สำหรับป้องกันความร้อนจากแสงแดดและสภาพอากาศภายนอกบ้าน ยิ่งกันความร้อนได้ดีเท่าไร ก็จะช่วยในการประหยัดค่าไฟภายในบ้านได้ดีเท่านั้น อีกทั้งหากสภาพอากาศในบ้านมีความร่มเย็นก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยด้วย

 2. วัสดุพลังงานทดแทน

  เช่น หลังคาโซลาร์เซลล์ (Solar Roof) ที่กำลังได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะหลังคาบ้านชนิดนี้สามารถช่วยลดค่าไฟบ้านได้จริง ๆ ด้วยการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติ และนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน เป็นต้น

วัสดุรีไซเคิล หรือสามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้ (Recycle & Upcycling Materials)

วัสดุรักษ์โลกที่อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อาจผลิตขึ้นจากส่วนผสมของขยะหรือนำขยะมาแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดภาระการจัดการขยะส่วนเกินได้ดี สาเหตุที่ควรเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล เพราะไม่เพียงหลักเกณฑ์นี้จะช่วยส่งเสริมการกำจัดขยะส่วนเกินอันเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน และสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่วัสดุรีไซเคิลยังเป็นวัสดุที่คิดค้นมาเพื่อเป็นวัสดุทดแทนที่มีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนในการสร้างบ้านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สำหรับตัวอย่างวัสดุกลุ่มนี้ อาทิ กระเบื้องโมเสกจากเปลือกข้าว ที่ผลิตขึ้นจากเปลือกข้าวเหลือใช้จากชาวเกษตรกรนำมาผลิตเป็นวัสดุ Bio-composite ที่มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ หรือหินเทียมจากเปลือกไข่ที่นิยมนำไปทำเป็นท็อปเคาน์เตอร์ และตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ให้ความรู้สึกคล้ายหินขัด TERRAZZO เลยทีเดียว

วัสดุที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ (Health & Safety Materials)

วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึงวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านที่มีความปลอดภัยต่อสารพิษ สารเคมี สารกัมมันตรังสี สารก่อภูมิแพ้ รวมถึงไร้ฝุ่นและช่วยลดการสะสมของฝุ่น เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ โรคภูมิแพ้ และโรคร้ายอย่างโรคมะเร็ง โดยหลักเกณฑ์การเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. วัสดุเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

  คือวัสดุที่ช่วยส่งเสริมสภาพอากาศภายในบ้านให้มีความบริสุทธิ์ ส่งผลดีต่อการสูดหายใจยิ่งขึ้น หากภายในบ้านไม่มีการระบายและหมุนเวียนอากาศที่ดี จะเกิดการสะสมฝุ่น สารเคมีและความชื้นภายในบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดอาการแสบตา คัดจมูก ดังนั้นนอกจากควรหมั่นทำความสะอาดบ้านเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองแล้ว การเลือกใช้วัสดุที่ส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดีจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเช่นกัน อย่างการเลือกใช้สีฟอกอากาศที่ดีต่อคนเป็นโรคภูมิแพ้ ปลอดภัยจากสารระเหยพิษ VOCs และนวัตกรรมกระเบื้องที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ ดักจับฝุ่นสิ่งสกปรก ดูดซับอากาศและความชื้นได้ดี เป็นต้น

 2. วัสดุเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

  หมายถึงวัสดุที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อไวรัสและแบคทีเรย รวมถึงปลอดสารพิษสารเคมีทั้งในส่วนผสมและกระบวนการผลิต ได้แก่ วัสดุที่มีส่วนผสมของหินสังเคราะห์ NSF 51 ปลอดภัยไร้มะเร็ง ซึ่งนิยมใช้ในการทำเคาน์เตอร์ครัว ถูกสุขอนามัยไม่มีอันตรายจากสารเรดอนและสารกัมมันตรังสี รวมถึงกระเบื้องกลุ่ม ANTI-BACTERIA และ Hygienic Tile ที่มีการรับรองว่าสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์

การเลือกใช้วัสดุสร้างบ้านที่มีผลดีต่อสุขภาพและสุขภาพวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับไปกับฟังก์ชันในการใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย รวมถึงคุณภาพโครงสร้างความมั่นคงในการสร้างบ้านด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยในระยะยาว ให้ Awii House บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพดูแลให้ เรามีทีมพร้อมให้บริการครบเครื่องเรื่องสร้างบ้าน ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามทุกข้อสงสัยในการสร้างบ้านที่ใช่สำหรับคุณภายใต้แนวคิดหลักเกณฑ์ Health & Well-being Materials เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก