12 ตุลาคม 2023 - Design Ideas

Pet-Friendly Home เมื่อสัตว์เลี้ยงคือคนในครอบครัว บ้านต้องตอบโจทย์

เชื่อว่าหลายบ้านหลายครอบครัวต่างมองว่าสัตว์เลี้ยงต่างมีความหมายและมีความสำคัญเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังนั้นเมื่อคิดจะสร้างบ้านหลังใหม่แต่ละครั้ง ก็ย่อมมีความคิดที่จะออกแบบบ้านให้สัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างมีความสุข ถูกสุขอนามัย ดีต่อสุขภาพทั้งของเจ้าของและสัตว์เลี้ยง โดยทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ได้ศึกษาการออกแบบบ้านที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง และแนะนำแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อความสบาย ปลอดภัยและห่างไกลโรคของสัตว์เลี้ยง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ ความรู้สึกสบาย การจัดการพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวมีคุณภาพ และการเลือกวัสดุที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยง มีรายละเอียดอะไรบ้างมาดูกัน

 • บ้านมีระบบระบายอากาศที่ดี และควบคุมรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม

สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวต่างก็มีความรู้สึกร้อนหรือรู้สึกหนาวได้เหมือนกัน โดยช่วงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ดีต่อสัตว์เลี้ยง คือช่วง 20 ถึง 29 องศาเซลเซียส และ 30 ถึง 70%RH (สำหรับสุนัขและแมว) ในขณะที่ของมนุษย์จะอยู่ที่ 22 ถึง 27 องศาเซลเซียส และ 20 ถึง 75%RH ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ระบบการระบายอากาศภายในบ้านต้องมีลมถ่ายเทสะดวกได้ทั่วถึง รวมถึงควรมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไว้ในแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อลดปัญหากลิ่นอับอันเกิดจากสัตว์เลี้ยง และรักษาคุณภาพอากาศที่ดี

 • ผนังบ้านและฟังก์ชันบ้านสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม

ปัญหาของคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนต้องเจอ คือเรื่องของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเห่า เสียงวิ่งเล่น หรือเสียงข้าวของกระจัดกระจาย ผนังบ้าน ประตูบ้าน จึงควรเป็นวัสดุที่ช่วยในกันเสียง รวมถึงต้องมีการติดตั้งฉนวนดูดซับเสียง เพื่อลดการรับเสียงจากภายนอกที่อาจกระตุ้นให้สัตว์เลี้ยงตื่นตระหนกได้เช่นกัน ที่สำคัญ การสร้างประตูบ้านเข้าออกควรเป็นประตู 2 ชั้น กันน้องสัตว์เลี้ยงหลุดออกนอกบ้าน

 • วัสดุและระบบต่าง ๆ ภายในบ้านต้องมีความปลอดภัย ทนทาน และดูแลรักษาความสะอาดง่าย

วัสดุที่ใช้การก่อสร้างบ้านต้องมีความปลอดภัยต่อทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้อยู่อาศัย ดูแลทำความสะอาดได้ง่าย เช่น พื้นไม้ลามิเนตที่ความทนทานต่อรอยขีดข่วน และช่วยในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่อาจปะปนมากับน้องสัตว์เลี้ยง ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ Pet Friendly ที่รองรับการเกากัดแทะของสัตว์เลี้ยงได้ดี รวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัย ห่างจากสัตว์เลี้ยง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง

 • หน้าต่างบานใหญ่เปิดรับวิว ช่วยสร้างความผ่อนคลาย

บ้านที่ไม่มีหน้าต่างให้เป็นวิวบรรยากาศรอบนอกก็เหมือนสร้างกรงขังให้กับสัตว์เลี้ยง มีโอกาสที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกเครียดและป่วยเป็นโรคได้ง่าย ดังนั้นบ้านที่ดีต่อทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงจึงควรออกแบบมาให้มีหน้าต่างบานใหญ่เพื่อเปิดรับวิวทิวทัศน์นอกบ้านด้วย เพียงแต่ระบบปิดล็อกก็ควรที่จะต้องมีความแน่นหนาปลอดภัย เพื่อตัดปัญหาสัตว์เลี้ยงหนีออกนอกบ้านเช่นกัน

 • จัดแบ่งโซนพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจน

บางบ้านอาจชอบเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ใกล้ ๆ ตัว อาศัยอยู่ร่วมกันกับเจ้าของบ้าน แต่ในบางบ้านอาจชอบเลี้ยงแยกกันให้ชัดเจน ซึ่งการสร้างบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดี ควรสร้างพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงให้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของบ้าน แต่ต้องมีการจัดแบ่งโซนสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจนไปเลย โดยแบ่งเป็นพื้นที่นอนพักผ่อนของสัตว์เลี้ยง พื้นที่อาบน้ำทำความสะอาด โซนถ่ายของเสีย พื้นที่เล่นสนุกเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้ผ่อนคลายและออกกำลังกาย เป็นต้น

 

ก่อนลงมือสร้างบ้านและเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ละเอียด

ไม่ใช่ทุกคนที่มองว่าสัตว์เลี้ยงของน่ารักเสมอไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ตามมาในภายหลัง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน เจ้าของบ้านและเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนควรต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 ระบุไว้ว่า “ลักษณะของเหตุอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือวิธีใดหรือมีจำนวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นหาก เสียง กลิ่น หรืออื่น ๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน ถือเป็นการก่อความรำคาญทั้งสิ้น”

รวมถึงในกรณีที่สัตว์เลี้ยงออกนอกอาณาเขตบ้านไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม และได้ทำร้าย ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องดูแลรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญาตามกรณี ดังนี้

 1. กรณีสัตว์เลี้ยงสร้างอันตรายแก่ผู้อื่น

  เช่น ไล่กัด หรือวิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 เจ้าของสัตว์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 2. กรณีสัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

  เช่น ขับถ่ายในที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านคนอื่น ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 433 เจ้าของสัตว์จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายผู้เสียหาย

 3. กรณีสัตว์เลี้ยงรบกวนและสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น

  เช่น สัตว์เลี้ยงส่งเสียงดังรบกวนการนอนหลับพักผ่อนของเพื่อนบ้าน เจ้าของไม่ดูแลรักษาความสะอาดจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 เจ้าของสัตว์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

Awii House บริษัทรับสร้างบ้านยินดีให้คำปรึกษา รับสร้างบ้าน Pet-Friendly Home ที่มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้ตอบรับกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม เปลี่ยน “บ้านในฝัน” ให้เป็น “พื้นที่แห่งความสุข” ของทั้งคุณและสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้อย่างลงตัว พร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกวัสดุที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงของแต่ละบ้าน ช่วยให้การอยู่รวมกันระหว่างเจ้าของบ้าน สัตว์เลี้ยง และเพื่อนบ้านไม่มีปัญหาอีกต่อไป