บริการสร้างบ้านจาก Awii House

บริการสร้างบ้านจาก Awii House

Give Shape to Your Dream Space

Awii House เนรมิตแบบบ้านในฝันเฉพาะคุณให้กลายเป็นบ้านที่พร้อมอยู่อาศัยจริงด้วยการร่วมมือกันระหว่างทีมงานสถาปนิก ทีมงานวิศวกร และทีมงานก่อสร้างของเรา เกิดเป็นงานก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์และประณีตทั้งงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบ ตลอดจนงานสถาปัตยกรรม ดูแลและประสานงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานอย่างละเอียดโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมและสถาปนิกผู้รักในการสรรค์สร้างงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านหลังใหม่ของคุณจะเป็นบ้านในฝันที่ตรงตามแบบและงบประมาณ อยู่สบาย มั่นคง แข็งแรง และตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติ

Achieve Impossibilities

 

ทำไมจึงต้องเป็นบริการสร้างบ้านจาก Awii House

  • สร้างบ้าน … อย่างครบวงจร – One Stop Construction Service
  • สร้างบ้าน … โดยทีมก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ – Construction Experts Make That Possible
  • สร้างบ้าน … ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง – BIM Solution
  • สร้างบ้าน … ภายใต้ระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน Standardized Construction System
  • สร้างบ้าน … ที่ตรงต่อเวลาตามสัญญาPunctuality is a Key
  • สร้างบ้าน … อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • สร้างบ้าน … ด้วยนวัตกรรมConstruction with Innovations

 


 

สร้างบ้าน … อย่างครบวงจร – One Stop Construction Service

การสร้างบ้านของเราเป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมงานสถาปนิก ทีมงานวิศวกร และทีมงานก่อสร้างที่จะมอบความสมบูรณ์แบบทั้งในมิติของงานโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร งานสุขาภิบาล งานสถาปัตยกรรม ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมร่วมกับสถาปนิกผู้รักในการสรรค์สร้างงาน พร้อมบริหารงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามแบบ ตรงตามงบประมาณ เรายังดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่งานออกแบบ ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการเรื่องกู้เงินสร้างบ้านกับธนาคาร ตลอดจบจบงานก่อสร้างอย่างครบวงจร จึงช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สร้างบ้าน … โดยทีมก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ – Construction Experts Make That Possible

เปลี่ยน “บ้านในฝัน” ให้เป็น “พื้นที่แห่งความสุข” ที่จับต้องได้ ทีมงานก่อสร้างที่เป็นเลิศทั้งฝีมือ คุณภาพ และความประณีตที่จะช่วยเนรมิตบ้านหลังใหม่ให้กลายเป็นบ้านในแบบฉบับเฉพาะคุณ ก่อสร้างตามแบบให้สำเร็จลุล่วงผ่านการวางแผนงานก่อสร้างร่วมกันของทีมวิศวกร (วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบ) กับทีมงานก่อสร้าง สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน รวมถึงความถูกต้องในการเลือกใช้วัสดุ ทำให้งานก่อสร้างมีความคล่องตัว ลดปัญหาการ Rework ระหว่างการทำงาน ทำให้งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ถูกต้องตามหลักการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมคุมระยะเวลาและงบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายเพื่อให้ได้บ้านที่อยู่สบาย ได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และยังคงไว้ความสวยงามของทางสถาปัตยกรรม

 

สร้างบ้าน … ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง – BIM Solution

ที่ Awii House เราทำงานด้วยเครื่องมือระดับโลกอย่าง Tekla Structures ซึ่งเป็นเทคโนโลยีออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบขั้นสูงจาก BIM (Building Information Modeling) ที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับการออกแบบและสร้างบ้านในฝันให้กับคุณ  BIM Solution เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยความสามารถในการตอบโจทย์การทำงานจริงได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมช่วยประสานงานอย่างเป็นระบบผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำ ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร ทีมก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเห็นภาพงานมากขึ้น

 

 

สร้างบ้าน … ภายใต้ระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน Standardized Construction System

เราใช้กระบวนการก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรผู้ชำนาญการอย่างทีมวิศวกรมืออาชีพ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นทีม ขับเคลื่อนทุกย่างก้าวไปพร้อม ๆ กันเพื่อเก็บทุกรายละเอียดในการก่อสร้างและสร้างสรรค์องค์ประกอบที่สมบูรณ์ ครบถ้วนให้กับคุณ โดยเป็นการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 พร้อมระบบติดตามงานระดับสากลที่จะช่วยลดปัญหา ลดการผิดพลาด ตกหล่นของข้อมูล ลดขั้นตอนในการประสานงาน เพิ่มคุณภาพ มีความแม่นยำ เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานรูปแบบเดิม ทำให้ผลงานก่อสร้างของเราเป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอย่างแท้จริง เราจึงให้การรับประกันโครงสร้างนานถึง 20 ปี

 

สร้างบ้าน … ที่ตรงต่อเวลาตามสัญญาPunctuality is a Key

เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานบริการของเรา เราจึงมุ่งมั่นยกระดับ Awii House ให้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านด้วยการทำงานที่เป็นระบบและให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ด้วยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างและระยะเวลาส่งมอบงานที่สามารถประเมินวางแผนล่วงหน้าได้และมีความชัดเจน คุณจึงสามารถวางแผนเข้าอยู่หรือดำเนินการอื่น ๆ ได้ตามเวลา Awii House เราถือพันธสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงมีการรายงานความคืบหน้าของทุกขั้นตอนการก่อสร้างผ่านอีเมลให้คุณได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเป็นประจำ พร้อมด้วย AWII TRACK แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดย Awii House เพื่อใช้ในการจัดการแผนงานและให้คุณตรวจดูความคืบหน้างานภายในและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างได้ตลอดเวลา

 

สร้างบ้าน … อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า การสร้างบ้านของเราจึงตั้งอยู่บนแนวความคิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และไลฟ์สไตล์เฉพาะครอบครัว นอกจากเราจะนำความต้องการของคุณมาทำให้เป็นรูปเป็นร่างทั้งด้านสไตล์ มุมมองการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้โดดเด่นทั้งสไตล์ของบ้าน พื้นที่ใช้สอย และฟังก์ชันการใช้งานที่มีความครบถ้วนลงตัวโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณเป็นอันดับหนึ่งแล้ว เรายังคำนึงถึงงานก่อสร้างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย บ้านของคุณจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างความสุขและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ในทุกจังหวะชีวิตโดยไม่ทำร้ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สร้างบ้าน … ด้วยนวัตกรรมConstruction with Innovations

บ้านทุกหลังก่อสร้างด้วยนวัตกรรม “ROBOCON” (Robotical Customized Concrete) ที่สุดของเทคโนโลยีการก่อสร้างด้านงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจากฟินแลนด์และเยอรมัน ที่ซึ่งเราได้นำเอาเครื่องมืออันทันสมัยมาผสมผสานกับความรู้อันถ่องแท้ ผนวกกับความเชี่ยวชาญของทีมงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถปรับรูปแบบเพื่อรองรับแต่ละความต้องการภายในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ 100% บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ของเราเอง ณ ที่แห่งนี้ เราได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่วนผสมแผ่นคอนกรีตคุณภาพสูงรูปแบบใหม่ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่น และคงทนถาวรถึง 100 ปี เพื่องานโครงสร้างที่แข็งแรง มั่นคงกว่าเดิม พร้อมรับประกันโครงสร้างเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ

Our reviews


K. PETCH HOUSE

Private Party บ้านที่ผสมผสานระหว่างงานสังสรรค์กับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

Our reviews


บ้านญี่ปุ่น Japanese Modern House

บ้านสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Mix Culture ที่ถูกจัดสรรให้มีความร่วมสมัย และใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

Our reviews


บ้านคุณ M. Dentist House

บ้านนี้เกิดจากตัวเจ้าของบ้านซึ่งมีอาชีพ ทันตแพทย์ ซึ่งทำงานหนักและไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน จึงก่อให้เกิดความต้องการบ้านที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติเพื่อ เยียวยาร่างกายและจิตใจหลังจากการทำงาน

Our reviews


Home Office in the Resort

บ้านใจกลางเมืองที่เป็นได้ทั้งที่ทำงาน ที่พักอาสัย และรีสอร์ทเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและยังสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ รวมถึงการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

Our reviews


บ้านฮวงจุ้ย (Feng Shui House)

เพราะการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นฮวงจุ้ยบ้านที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะต้องดูทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง ทิศทาง การจัดวางภายนอกและภายใน

Our reviews


Big Family Every Ages House

Make A Better Life การสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม จากการรับความต้องการของเจ้าของบ้านและวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ AWII Analysis

Our reviews


Kitchen House

บ้านสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือชื่นชอบการทำอาหาร โดยการทำเรือนครัวแยกออกจากตัวบ้าน พร้อมทางเข้าที่สามารถเข้าถึงเรือนครัวได้โดยตรง

Our reviews


K.OAK HOUSE

AWII RENOVATE บ้านเพื่อการพักผ่อนทีแท้จริง

Our reviews


COMPLETED HOUSE

พื้นที่แห่งความสุข Facility ครบครัน ตอบโจทย์การใช้งานของสมาชิกหลายเจนเนอเรชั่น ราคา 25-30 ล้านบาท

Our reviews


VACATION HOUSE

บ้านพักตากอากาศ สร้างธรรมชาติโอบล้อมเพิ่มความร่มรื่นตามที่ต้องการ....... ราคา 10-15 ล้านบาท

สนใจให้ทีมงานติดต่อกลับ

Contact us